Omaishoidon tuki

Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea.

Tukea haetaan hoidettavan kunnan sosiaalitoimistosta.

Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille.

Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tukena voidaan myöntää hoitopalkkio ja palveluja.

  • Alin hoitopalkkio on vähintään 423,61 euroa kuukaudessa (1.1.2023 alkaen).
  • Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa (1.1.2023 alkaen).

Perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus.

Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Omaishoitajalla on tietyin edellytyksin oikeus lakisääteiseen vapaaseen. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidosta omaishoitajan vapaan aikana.

Omaishoidon tuen saajalla on oikeus saada vähintään kolme vapaavuorokautta sellaista kuukautta kohti, jonka aikana hoitotyö on luonteeltaan erittäin sitovaa.

Kunta huolehtii hoidon järjestämisestä lakisääteisen vapaan ajaksi. Kunnalla on mahdollisuus järjestää virkistysvapaita hoitopalkkiota alentamatta.

Omaishoitajan käyttäessä oikeuttaan vapaapäivän pitämiseen, myös palvelusetelillä järjestettävistä kotipalveluista voi hoidettavan maksettavaksi tulla korkeintaan 11,60 euroa päivässä (v.2023).