Omaishoitajan oma hetki-toiminta

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry toteuttaa Omaishoitajan oma hetki -toimintaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustuksen turvin vuonna 2024. Toiminta on omaishoitajille maksutonta.

Toiminnan tavoite:
Toiminnan kautta mahdollistetaan ympärivuorokautista hoivavastuuta kantavalle omaishoitajalle hetki omaa aikaa. Omaishoitaja voi tällöin tarpeidensa mukaan hoitaa omia tai perheen asiointeja, levätä, huolehtia omasta hyvinvoinnista tehden itselle tärkeitä ja mielekkäitä asioita sekä pitää huolta sosiaalisista suhteistaan.

Kohderyhmä:
Sopimukselliset ja sopimuksettomat omaishoitajat, joiden on haastava irrottautua omaishoitotilanteesta huolehtiakseen itsestään ja asioiden hoitamisesta. Erityisesti omaishoitajat, joilla ei ole tukena läheisverkostoa tai palveluita, jotka mahdollistaisivat lyhyet vapaahetket (n.3h).

Toiminnan sisältö ja kesto:
Työntekijä mahdollistaa omaishoitajan vapaahetket huolehtien omaishoidettavasta vapaahetken ajan. Työntekijä voi ulkoilla hoidettavan kanssa, tehdä yhdessä pieniä kotitöitä tai järjestää virikkeellistä toimintaa. Omaishoitajan oma hetki- toiminnan työntekijä tarjoaa omaishoitajalle keskustelutukea ja ohjausta omasta hyvinvoinnista huolehtimisen sekä arjen sujumisen tueksi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Yhden kotikäynnin kesto on n. 3 h. Käyntien tiheys määräytyy omaishoitoperheen tarpeet ja työntekijäresurssi huomioiden 3-4 viikon välein. Toimintaa tarjotaan omaishoitoperheille määräaikaisena tukimuotona 5 käyntiä/perhe. Omaishoitajan hyvinvointia ja toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan asiakkuuden alussa ja lopussa erilaisten mittarien avulla.

Toiminta-alue:
Omaishoitajan oma hetki -toiminnan kotikäyntejä toteutetaan kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. 

Toiminnan piiriin ohjautuminen: 
Yhteydenotot suoraan lähihoitaja Emmi Hultiin p. 040 820 5420 tai emmi.hult(at)phomaishoitajat.fi