Omaishoitajien eläketurva

Omaishoitajana saamastasi korvauksesta kertyy työeläkettä samalla tavalla kuin muistakin työansioistasi. 

Omaishoitotyöstä kertyy eläkettä eläkkeen kertymisen yläikärajaan saakka. Yläikäraja riippuu syntymävuodestasi. Ennen vuotta 1958 syntyneillä eläkettä kertyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka ja vuosina 1958 - 1961 syntyneillä 69 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka.


Ennen vuotta 1940 syntyneet omaishoitajat

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1940, sinulle kertyy hoitotyöstä eläkettä vain, jos hoitosuhde on alkanut ennen kuin täytit 65 vuotta. Eläkettä kertyy niin kauan kuin hoitosuhde säilyy yhdenjaksoisena, myös sen jälkeen, kun täytät 68 vuotta.


Jos olet jäämässä eläkkeelle julkiselta alalta

Jos olet julkisella alalla töissä ja jäämässä eläkkeelle, jonkin  palvelussuhteen tulee päättyä ennen eläkkeen alkamista. Jos olet toiminut omaishoitajana päätoimesi rinnalla, sinulle myönnetään tästä hoitotyöstä eläkkeen alkamiseen mennessä maksetuista palkkioista kertynyt eläke samasta ajankohdasta kuin päätyönkin eläke. Omaishoitotyö voi silti jatkua keskeytyksettä. Jos jatkat edelleen omaishoitajana, voit hakea hakea uuden karttuman täytettyäsi eläkkeen kertymisen yläikärajan.


Jos sinulla ei ole muuta jatkuvaa julkista palvelussuhdetta kuin omaishoitotyö

Jos sinulla ei eläkkeen alkaessa ole muuta jatkuvaa julkisen puolen palvelussuhdetta kuin omaishoitotyö, sinun ei tarvitse päättää tätä toimeksiantosuhdetta julkisen puolen eläkettä hakiessasi. Sinulle voidaan myöntää tästä hoitotyöstä eläkkeen alkamiseen mennessä maksetuista palkkioista kertynyt eläke. Samalla voidaan myöntää eläke myös kaikista aiemmin päättyneistä julkisista palvelussuhteista.


Jos olet hoitotyön lisäksi töissä vain yksityisellä työnantajalla

Voit hakemuksesta saada maksuun omaishoitotyöstä eläkkeen alkamiseen mennessä maksetuista palkkioista kertyneen eläkkeen. Samalla sinulle voidaan myöntää eläke aiemmin päättyneiden julkisen puolen palvelusten osalta. Yksityisen puolen eläkkeen saaminen edellyttää kyseisen työn päättymistä. Jos jatkat edelleen omaishoitajana, voit hakea uuden karttuman täytettyäsi eläkkeen kertymisen yläikärajan.


Jos haet työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana kertynyttä uutta eläkettä

Jos työskentelet eläkkeen aikana, siitä kertyy lisää eläkettä eläkelajista riippumatta 1,5 % vuosiansioista, kunnes täytät ylimmän vanhuuseläkeiän, joka on tällä hetkellä 68 tai 69 vuotta. Myös omaishoitotyöstä kertyy uutta eläkettä.

Eläkkeen aikana työskentelystä kertynyttä uutta eläkkeenosaa sinun pitää hakea erikseen. Uutta eläkkeenosaa voit hakea, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja työsi on päättynyt. Toisin kuin ensikertaista vanhuuseläkettä hakiessa, myös omaishoitajatyön tulee tätä uutta eläkkeenosaa hakiessa päättyä, jotta siitä voidaan myöntää uusi eläke. Tee hakemus samaan tapaan kuin hakisit ensimmäistä kertaa vanhuuseläkettä.

Jos haet uutta eläkkeenosaa vasta eläkkeen kertymisen yläikärajalla 68 tai 69 vuoden iässä, ei edellä kerrottua työn päättymistä vaadita.


Eläkkeen hakeminen

Jos olet jo eläkkeellä, omaishoidosta karttuneen eläkkeesi myöntää se eläkelaitos, joka maksaa sinun eläkkeesi. Jos saat eläkettä useasta eläkelaitoksesta, niin Keva myöntää omaishoidosta karttuneen eläkkeesi. Lisää tietoa eläkkeen hakemisesta löydät Kevan verkkosivuilta osoitteesta https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoa-elakkeista/ammattiryhmien-elake/omais--ja-perhehoitajat/.


Kevan asiakaspalvelu:

Eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 

Asiointi verkossa: Omat eläketietosi -palvelussa, avoinna 24 h 

Postiosoite: Keva, 00087 KEVA

Keva Eläkeneuvoja Facebookissa 


Omaishoidon tuen vaikutukset muihin tukiin

Omaishoidon palkkiolla saattaa olla vaikutuksia muihin tukiin ja etuisuuksiin kuten Kelan tukiin, eläkkeisiin ja muutamiin muihin. Lisätietoja voi lukea Omaishoitajaliiton sivulta. Omaishoidon palkkion ja omaishoitajatyöstä karttuvan eläkkeen mahdollista vaikutusta muihin sosiaalietuuksiin voit selvittää Kelasta, www.kela.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠