Omaishoitajien eläketurva

Sinulle alkaa kertyä omaishoitotyöstä eläkettä, kun olet tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotyöstä saamistasi ansioista peritään työntekijän eläkemaksu. Omaishoitajat tulivat eläketurvan piiriin 1.7.1993. Tätä ennen omaishoitotyö ei kartuttanut eläkettä, vaikka sopimus kunnan kanssa olisikin tehty aikaisemmin. Ennen vuotta 1998 omaishoitotyöstä karttui eläkettä vain, kun hoitosopimus oli jatkunut vähintään kuukauden ja kun ansio oli ollut vähintään eläkelaissa mainitun rajamäärän suuruinen. Vuodesta 1998 lähtien eläkettä on karttunut myös alle kuukauden mittaisista ja ansioiltaan alle rajamäärän jäävistä omaishoitojaksoista.

Ennen vuotta 1940 syntyneet omaishoitajat

Jos olet syntynyt vuonna 1939 tai aikaisemmin, sinulle karttuu hoitotyöstä eläkettä, jos olet ollut alle 65-vuotias hoitotyön alkaessa ja jos sama hoitosuhde jatkuu edelleen. Eläkettä voi karttua myös sen jälkeen kun olet täyttänyt 68 vuotta, jolloin myös eläkemaksu peritään. Omaishoitosuhde pitää katkaista ennen kuin voit saada eläkettä. Tämän jälkeen voit tehdä vielä uuden sopimuksen omaishoitotyöstä, mutta siitä ei enää kartu eläkettä. Eläkkeesi voidaan myöntää hoitosuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Esimerkki

Matti (synt. 10.11.1936) on toiminut omaishoitajana ajalla 1.2.2002–31.5.2005. Koska omaishoitajan työ on alkanut sen jälkeen kun Matti on täyttänyt 65 vuotta, Matilla ei ole eläkeoikeutta omaishoitajan työstä.

Esimerkki

Vuonna 1939 syntynyt Maija toimi miehensä omaishoitajana vuodesta 2003 lukien ja hoitosopimus kunnan kanssa tehtiin Maijan ollessa 64-vuotias. Omaishoidon tukea maksettiin 10 vuotta alimman hoitopalkkion mukaisesti (384,67 €/kk vuonna 2015) ja sen jälkeen hoidollisesti raskaamman siirtymävaiheen aikana 769,33 €/kk (vuoden 2015 taso) vuosina 2013–2015. Omaishoitajuus päättyi 30.4.2015. Eläkettä Maijalle on karttunut koko omaishoitajuus-ajalta 2003–2015. Maija voi hakea Kevasta kartuttamaansa noin 105 euron kuukausieläkettä.

Vuonna 1940 tai sen jälkeen syntyneet omaishoitajat

Jos olet syntynyt vuonna 1940 tai sen jälkeen, sinulle karttuu omaishoitotyöstä eläkettä siihen saakka, kunnes täytät 68 vuotta. Tämän jälkeen voit jatkaa omaishoitotyössäsi, mutta siitä ei enää kartu eläkettä, eikä sinulta peritä eläkemaksua. Sinulle karttuu eläkettä, vaikka olisit aloittanut omaishoitotyön täytettyäsi 65 vuotta. 

Vanhuuseläkkeelle omaishoitotyöstä

Omaishoitajan vanhuuseläkeikä määräytyy samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin kuntatyöntekijöillä. Voit tarkistaa oman eläkeikäsi Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelussa tai Kevan asiakaspalvelusta.  Jos teet vain omaishoitotyötä, eikä sinulla ole rinnakkaista palvelussuhdetta, voit saada eläkkeen omaishoitotyöstä vain jos hoitosuhde päättyy. Hoitosuhteen voi kuitenkin aloittaa välittömästi uudelleen. Hoitosuhdetta ei tarvitse päättää, jos sinulla on omaishoitotyön työn lisäksi rinnakkainen työ- tai virkasuhde, joka päättyy. Jos rinnakkainen työsuhteesi on kunnallisen eläkelain mukainen palvelussuhde, jonka päätät jäädäksesi vanhuuseläkkeelle, myönnetään sinulle myös  omaishoidosta siihen saakka karttunut eläke. Hoitosuhdetta ei tällöin tarvitse päättää. Jos päätät jonkun muun työeläkelain alaisen (esimerkiksi valtion tai yksityisen) työ- tai virkasuhteen jäädäksesi vanhuuseläkkeelle, voidaan sinulle myöntää hakemuksesta (rastitettu ko. kohta eläkehakemuksessa) myös vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä omaishoitotyöstä karttunut eläke. Hoitosuhdetta ei tällöin tarvitse päättää. 

Hoitosuhde voi päättyä jo ennen kuin vanhuuseläkkeen hakeminen on ikäsi perusteella mahdollista. Tällöin voit hakea hoitotyöstä karttuneen eläkkeen täytettyäsi eläkeikäsi. Vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen maksetuista ansioista voit hakea eläkkeen erikseen 68-vuotiaana. Vanhuuseläkkeesi voi alkaa seuraavan kuukauden alusta omaishoitosuhteesi päättymisen jälkeen. Vanhuuseläke voidaan myöntää korkeintaan kolme kuukautta  takautuvasti, vaikka oikeus eläkkeeseen olisi ollut aikaisemmin. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva omaishoitaja

Jos olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä, on sinulle voinut tietyin edellytyksin karttua eläkettä omaishoitajuudesta, pääsääntöisesti vuodesta 2005 lukien. Jos omaishoitotyö on jatkunut työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, saat omaishoitotyöstä karttuneen eläkkeen maksuun siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos hoitoyö jatkuu edelleen, eläke myönnetään kun työ päättyy.

Eläkkeen hakeminen

Jos olet jo eläkkeellä, omaishoidosta karttuneen eläkkeesi myöntää se eläkelaitos, joka maksaa sinun eläkkeesi. Jos saat eläkettä useasta eläkelaitoksesta, niin Keva myöntää omaishoidosta karttuneen eläkkeesi. Lisää tietoa eläkkeen hakemisesta löydät Kevan verkkosivuilta osoitteesta www.keva.fi.

Eläkkeen määrä

Omaishoitajuudesta karttuvan eläkkeesi määrä on omaishoitajapalkkiosi tasosta riippuen noin 5–30 euroa vuotta kohti 31.12.2016 saakka. Tulevan eläkeuudistuksen myötä eläkkeen karttuminen muuttuu 1.1.2017. 

Muut sosiaalietuudet

Omaishoitajakorvauksen ja -eläkkeen mahdollista vaikutusta muihin sosiaalietuuksiin voit selvittää Kelasta, www.kela.fi

Eläkeuudistus 2017   

Eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017. Eläkeiän nosto ei koske vuonna 1954 tai aiemmin syntyneitä. Lue lisää eläkeuudistuksesta Kevan verkkosivuilta

Kevan asiakaspalvelu:

Käyntiosoite: 
Unioninkatu 43, Helsinki

Postiosoite:
PL 425, 00101 Helsinki

Internet: www.keva.fi

Eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 /

Kevan Omat eläketietosi -palvelu

Keva Eläkeneuvoja Facebookissa