Vertaisryhmät Lahdessa

Toimistolla (Päijänteenkatu 1, Lahti) kokoontuvat ryhmät:

Muistisairasta puolisoaan hoitavat
keskiviikkoisin 18.10., 15.11. ja 13.12. klo 12.30–14
Ryhmä on tarkoitettu sinulle, joka toimit muistisairaan puolisosi
omaishoitajana. Ryhmässä voit keskustella muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja saada tietoa ja käytännön vinkkejä arkeen.

Puolisoaan hoitavat
keskiviikkoisin 11.10. ja 8.11. klo 12.30–14
Ryhmä on tarkoitettu sinulle, jonka puolisolla on hoivan ja huolenpidon
tarvetta aiheuttava sairaus tai vamma, mutta ei kuitenkaan muistisairautta.
Ryhmässä voit keskustella muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja saada tietoa ja käytännön vinkkejä arkeen.

Palveluasumiseen siirtyneiden läheiset
keskiviikkoisin 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 10–11.30
Hoidettavan läheisen siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoivaan on iso muutos omaishoitoperheelle. Ryhmässä voit tavata muita palveluasumiseen siirtyneiden läheisiä ja pohtia, mitä uusi elämänvaihe perheellesi merkitsee.

Vanhempaansa hoitavat
tiistaisin 17.10., 14.11. ja 12.12. klo 17.30–19
Soiko puhelin kesken työpäivän ja hoidat vanhempasi asioita muiden arjen
velvoitteiden lomassa? Painaako huoli iäkkään vanhemman pärjäämisestä ja toimit hänen tukenaan? Tule vaihtamaan ajatuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Kirjallisuusryhmä

Huom! Lokakuun kerran ajankohta on muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Lokakuussa ryhmä kokoontuu keskiviikkona 11.10. klo 14.30-16
torstaisin 9.11. ja 14.12. klo 13.30–15 
Ryhmä on tarkoitettu sinulle, joka pidät lukemisesta ja haluaisit jakaa
lukuelämyksiä mukavassa porukassa. Tapaamiskerralla keskustellaan kirjasta, joka on yhdessä valittu luettavaksi. Luvassa lukemisen iloa ja mielenkiintoisia keskusteluja!

Käsityöryhmä
torstaina 12.10. klo 10–11.30
Käsityöryhmässä valmistetaan yhdessä
hypistelymuhveja. Hypistelymuhvit paitsi lämmittävät, myös rauhoittavat ja
antavat tekemistä levottomille käsille helpottaen muistisairaan tai lapsen
keskittymistä. Tule suunnittelemaan ja valmistamaan hypistelymuhvi joko omalle läheisellesi tai lahjoitettavaksi lapselle/muistisairaalle. Tarjoamme tarvikkeet, kahvit ja mukavaa yhdessäoloa!

Katse huomiseen
keskiviikkoisin 27.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. 22.11. ja 29.11.
klo 10–11.30

Omaishoitosuhteen päättyminen hoidettavan läheisen kuolemaan on hoivaan sitoutuneelle omaishoitajalle suuri elämänmuutos. Katse huomiseen on vertaisryhmä, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella surusta ja luopumisesta ja käydä läpi omia kokemuksia ja tunteita toisten, samassa tilanteessa olevien kanssa.

27.9. Tutustuminen, odotukset ja toiveet, omaishoitajuuden päättyminen
4.10. Oma tarina omaishoitajuudesta ja sen päättymisestä
18.10. Suru ja surun ilmeneminen
1.11. Surun vaikutukset toimintakykyyn, itsestä huolehtiminen
15.11. Suruun liittyvät tunteet
22.11. Muistot
29.11. Katse huomiseen – omat unelmat

Huom! Ryhmään on ennakkoilmoittautuminen 20.9. mennessä
p. 045 854 4085 / Niina