Vapaaehtoisten tuki ja virkistys

Haluamme pitää huolta vapaaehtoisistamme

Vapaaehtoisia tuetaan tehtävässään mm. seuraavin keinoin:

  • varmistamalla riittävä perehdytys vapaaehtoistoiminnan tehtäviin
  • järjestämällä vapaaehtoistoimintaa tukevaa lisäkoulutusta 
  • tarjoamalla yhdistyksen työntekijöiden tukea ja ohjausta joustavasti aina, kun vapaaehtoinen sitä tarvitsee
  • hankkimalla työnohjausta vapaaehtoisen sitä tarvitessa
  • järjestämällä vapaaehtoistyöntekijöille yhteisiä tapaamisia ja virkistystoimintaa