Rekisteriseloste OmaisOiva vapaaehtoistoiminta

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠REKISTERISELOSTE
Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry    
Päivitetty 3.2.2023

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry
Päijänteenkatu 1
15140 Lahti

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja Mari Pynnönen
mari.pynnonen@phomaishoitajat.fi
puh. 050 469 4209

3. Rekisterin nimi
Päijät-Hämeen OmaisOivan vapaaehtoistoimijat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa Päijät-Hämeen OmaisOivan 
vapaaehtoistoimijoista.
Rekisterin yhteystietoja käytetään:
• yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja palautteen keräämiseen.
• tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) ja
• vapaaehtoistoimintaa koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, paikkakunta)
• mahdolliset muut vapaaehtoistoimijoiden suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan joko suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja OmaisOivan vapaaehtoistoimintaan osallistuvien kesken (kuten ryhmien 
vertaisohjaajat) voidaan jakaa toivottaessa ja kunkin osallistujan henkilökohtaisella 
suostumuksella. Tiedot erityisruokavalioista voidaan luovuttaa tilaisuuden järjestämistä 
varten tarjoiluista vastaavalle taholle, muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
tai
Kopio vapaaehtoistoimijalistasta voidaan säilyttää kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän toimitiloissa
Sähköisesti tallennetut tiedot
Pääsy Päijät-Hämeen OmaisOivan vapaaehtoistoimintaa koskeviin osallistujatietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n OmaisOiva-toiminnan työntekijöillä, jotka tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät. 
Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.

10. Tarkastus- ja kielto -oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.
Henkilö voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä rekisteriselosteen yhteyshenkilölle.