Rekisteriseloste OmaisOiva ydintoiminta

Päijät-Hämeen Omaishoitajat Omaishoitajat ry   
REKISTERISELOSTE  
Päivitetty 3.2.2023 
Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterin pitäjä  
Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry  
Päijänteenkatu 1 
15140 Lahti 

2. Yhteyshenkilö  
Rekisteriä koskevissa asioissa toiminnanjohtaja Mari Pynnönen, 
mari.pynnonen@phomaishoitajat.fi, p. 050 469 4209.  

3. Rekisterin nimi  
Päijät-Hämeen OmaisOivan ydintoimintaan osallistujat (OmaisOiva-kioskit, 
OmaisOivaryhmät, OmaisOiva-kahvilat, Ovet-valmennukset® ja OivaHetket)  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Rekisterin tarkoituksena on kerätä ilmoittautumistietoja OmaisOivan 
ydintoimintoihin liittyen ja omaishoitajista, jotka toivovat yhteydenottoa 
OmaisOivan työntekijöiltä.  
Rekisterin yhteystietoja käytetään:  
• yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja palautteen 
keräämiseen. 
• tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin)  
• omaishoitoon koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:  
• yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja tarvittaessa 
postiosoite/paikkakunta)  
• mahdolliset muut osallistujien suostumuksella kerätyt tiedot  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan joko 
suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Tietoja OmaisOiva-toimintaan kunkin osallistujajoukon kesken voidaan jakaa 
toivottaessa ja kunkin osallistujan henkilökohtaisella suostumuksella.  
Tiedot erityisruokavalioista voidaan luovuttaa tilaisuuden järjestämistä varten 
tarjoiluista vastaavalle taholle, muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  
Manuaalinen aineisto  
Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa.   
Kopio osallistujalistasta voidaan säilyttää kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän 
toimitiloissa.  
Sähköisesti tallennetut tiedot  
Pääsy Päijät-Hämeen OmaisOivan ydintoimintaa koskeviin osallistujatietoihin ja 
rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n OmaisOiva
toiminnan työntekijöillä, jotka tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät. 
Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.  

10. Tarkastus- ja kielto -oikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä 
koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen 
tieto sekä pyytää poistettavaksi tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kirjalliseksi pyynnöksi 
hyväksytään myös sähköpostiviesti. Henkilö voi kieltäytyä vastaanottamasta 
tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä rekisteriselosteen 
yhteyshenkilölle.