Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Omaishoitajaliitto ry 
Närståendevårdarnas förbund rf Päivitetty 28.1.2020
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista


1. Rekisterin pitäjä
Omaishoitajaliitto ry
Närståendevårdarnas förbund rf
Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki
www.omaishoitajat.fi
Y-tunnus 1038805-3


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anu Nurmi, assistentti, jäsenpalvelut
anu.nurmi@omaishoitajat.fi
puh. 020 7806 500


3. Rekisterin nimi
Paikallisyhdistysten jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys liiton paikallisyhdistyksessä.
Rekisterin yhteystietoja käytetään:
• toiminnasta tiedottamiseen, 
• jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
• jäsentilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) ja
• omaishoitoon koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• yhteystiedot (jäsenen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, 
paikkakunta)
• jäsenyyttä koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, jäsenyhdistys sekä sukupuoli)
• mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan jäseneltä 
puhelimitse, liittymiskortilla, sähköpostilla tai internetin kautta. Tiedot ilmoitetaan
paikallisyhdistyksen rekisterin pääkäyttäjälle tai liiton yhteyshenkilölle rekisteriä koskevissa 
asioissa.
Omaishoitajaliitto ry TIETOSUOJASELOSTE
Närståendevårdarnas förbund rf Päivitetty 28.1.2020


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Liittymiskortit ja muut jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat 
säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan paikallisyhdistyksen pääkäyttäjällä ja liiton 
rekisteriasioista hoitavalla henkilöllä on oikeus käsitellä liittymiskortteja.
Sähköisesti tallennetut tiedot
Liitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja ilmoittaa paikallisyhdistyksille rekisterissä 
tapahtuvista muutoksista.
Liiton jäsenyhdistyksellä on omaan rekisteriinsä tunnus rekisterin tietojen 
selaamiseen.
Paikallisyhdistykset ilmoittavat liittoon pääkäyttäjän, jolla on oikeus selata
yhdistyksen jäsentietoja.
Muutokset ja lisäykset rekisteriin tekee liiton rekisteriasioita hoitava henkilö.
Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
10. Tarkastus- ja kielto -oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna liiton rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse
ilmoittamalla siitä paikallisyhdistyksen pääkäyttäjälle tai liiton jäsenrekisteriasioita 
hoitavalle henkilölle.